Carmarthen Bay Film Festival is all about encouraging and supporting independent film and cinema here in Wales the UK and Internationally.
Our 2nd festival was a big successes with over 65 films entered and screened over 4 days at the 4 star Stradey Park Hotel.The festival was also a big hit with the attending film makers who had travelled from all over the UK and US to support fellow film makers.The festivals audience was also very impressed with the diversity and quality  of this years films with attendance rising from last years by over 200%   
This festival is all about  being open and fair with an independent judging panel made up of professional well respected  film and television  writers and critics .The festival is not about making vast amounts of money off the backs of film makers, but giving them the opportunity to have their films screened and judge fairly. We operate as a not for profit community group. Which basically means  all money from submissions and sponsorship goes towards making the festival bigger and better year on year.
For this festival to grow we do need the help of you the film maker to make and enter your film into our 2014 festival.
It's all about fairness
Our is motto ‘This festival is honest’
The festival is and will always be, a champion of independent film!
                        Kelvin Guy
                Prif Weithredwr/ Chief Executive

Mae Gŵyl Ffilmiau Bae Caerfyrddin yn ymwneud ag annog a chefnogi ffilm a sinema annibynnol yma yng Nghymru, yn y DU ac yn Rhyngwladol.

Roedd ein hail ŵyl yn llwyddiant mawr gyda dros 65 o ffilmiau wedi’u cofrestru a’u dangos dros 4 diwrnod yng Ngwesty 4 seren Parc y Strade. Roedd yr ŵyl hefyd yn boblogaidd iawn gyda’r gwneuthurwyr ffilm a ymwelodd ac a deithiodd o bob rhan o’r DU ac UDA i gefnogi cyd wneuthurwyr ffilmiau.
Fe wnaeth amrywiaeth a safon y ffilmiau eleni argraff ar gynulleidfa’r ŵyl gyda’r nifer a fynychodd wedi codi o un llynedd dros 200%.

Mae’r ŵyl hon yn ymwneud â bod yn agored a theg gyda phanel beirniadu annibynnol sy’n cynnwys ysgrifenwyr a beirniaid ffilm a theledu proffesiynol ac uchel eu parch.
Nid gwneud llawer o arian ar gefn gwneuthurwyr ffilmiau yw bwriad yr ŵyl hon, ond rhoi cyfle iddyn nhw i ddangos eu ffilmiau a chael eu beirniadu’n deg. Rydyn ni’n gweithredu fel grŵp cymunedol ddim er elw. Yn y bôn mae hyn yn golygu fod yr holl arian o gyflwyniadau a nawdd yn mynd tuag at wneud yr ŵyl yn fwy ac yn well o flwyddyn i flwyddyn.
Er mwyn i’r ŵyl hon dyfu mae angen eich help chi fel gwneuthurwyr ffilmiau i greu a chofrestru eich ffilm ar gyfer ein gŵyl yn 2014.
 
Tegwch yw’r cwbl.

Ein harwyddair yw ‘Mae’r Ŵyl hon yn onest’

Mae’r ŵyl yn hyrwyddwr y ffilm annibynnol ac felly y bydd am byth!
              
                             Kelvin Guy
              Prif Weithredwr/ Chief Executive
2014 submission form

Welcome to Carmarthen Bay Film Festival

Croeso i Ŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin

 

OFFICIAL MEDIA PARTNERS

Please call us on 08435236109

             09:00 to 17:00

 Please leave a message and we’ll get back to you                          ASAP

 

 Festival Partners
Festival Partners
Mission
As a festival we actively encourage and support independent film and cinema here in Wales the UK and Internationally. The festival is and will always be, a champion of independent film
Cenhadaeth

Fel gŵyl yr ydym yn gweithredu i annog a chefnogi ffilmiau a sinema annibynnol yma yng Nghymru, yn y DU ac yn Rhyngwladol. Mae’r ŵyl yn hyrwyddwr y ffilm annibynnol ac felly y bydd am byth!
film!
To keep up to date with all the latest  festival news  or for more information on how to enter the festival.
Please subscribe to our updates
OK

Please wait...

Y cyfarwyddwr Marc Evans yn siarad am y wobr Ffilm yn y Gymraeg newydd sydd wedi ei henwi ar ôl arwr diwydiant ffilm a theledu Cymru - John Hefin. [Film director and CBFF Patron Marc Evans, talks about the brand-new award for Welsh Language short film launched by Carmarthen Bay Film Festival in honour of John Hefin].
            
   
ALL SCREENINGS ARE FREE......
 BOOK YOUR FREE TICKETS HERE
All this years winners will get a free subscription to Movie Money plus a write up in Universal Film courtesy of UFFO one of our festival partners
2014 submission form